Oli "p1ngb4ck" Kleineckes TechBlog - Linux, DVB & Enigma2 -